PHP

Send mail trong php .

Cú pháp : mail( string to, string subject, string message [, string additional_headers [, string additional_parameters]] )

Hàm này sẽ trả về một giá trị true , false . Nếu true thì send mail thành công và ngược lại.

Code : 

<?php

//Kiểm tra xem đã submit chưa
if(isset($hidSubmit)){

//Định nghĩa các biến cần thiết
$mail_to=$txtEmailto;  // lấy giá trị mail đến
$mail_from=$txtEmailfrm; // lấy giá trị mail gửi
$mail_sub=$txtSub; // lấy chủ đề mail gửi đi
$mail_mesg=$txtMsg; // lấy nội dung mail

//Kiểm tra xem send mail thành công hay ko
if(mail($mail_to,$mail_sub,$mail_mesg,”From:$mail_from/r/nReply-to:$mail_from”))
echo “<span class=’red’>E-mail has been sent successfully from $mail_sub to $mail_to</span>”;
else
echo “<span class=’red’>Failed to send the E-mail from $mail_sub to $mail_to</span>”;
}
?>


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s