PHP

Hàm xử lý ngày tháng hửu ích

1 – Hiển thị ngày tháng và thời gian hiện tại
Câu hỏi: làm sao hiển thị ngày tháng vào thời gian hiện tại trong PHP
Giải pháp: để giải quyết vấn đề này chúng ta sử dụng hàm getdate()

Ví dụ:

2- Định dạng Timestamps
Câu hỏi: Làm sao chuyển Unix timestamps thành kiểu thời gian bình thường
Giải pháp: để giải quyết vấn đề này chúng ta dùng hàm date()

Ví dụ:
<?php

// result: "30 Oct 2006" (example)
echo '
‘ . date(“d M Y”, mktime()) . ” \n”;

// result: “12:38:26 PM” (example)
echo ‘
‘ . date(“h:i:s A”, mktime()) . ” \n”;

// result: “Monday, 30 October 2006, 12:38:26 PM” (example)
echo ‘
‘ . date (“l, d F Y, h:i:s A”, mktime()) . ” \n”;

// result: “12:38:26 PM UTC”
echo ‘
‘ . date (“h:i:s A T”, mktime()) . ” \n”;

// result: “2006-10-30T12:38:26+00:00”
echo ‘
‘ . date (“c”, mktime());
?>
3- Chuyển một chuỗi sang Timestamps
Câu hỏi: làm thế nào để chuyển một chuỗi ngày tháng năm qua kiểu Timestamps
Giải pháp: để giải quyết vấn đề này chúng ta dùng hàm strtotime()

Ví dụ:

4- Kiểm tra năm nhuần
Câu hỏi: làm sao kiểm tra xem năm có phải năm nhuần hay không
Giải pháp: Năm nhuần là năm chia hết cho 4 hoặc 400 nhưng không phải 100

Ví dụ:
<?php
function testLeapYear($year) {
$ret = (($year%400 == 0) || ($year%4 == 0 && $year%100 != 0)) ? true : false;
return $ret;
}

echo '
‘ . testLeapYear(2004) ? “Is a leap year” : “Is not a leap year”;

echo ‘
‘ . testLeapYear(2001) ? “Is a leap year” : “Is not a leap year”;
?>

5- Tìm số ngày trong tháng của một năm nào đó
Câu hỏi: làm sao tìm số ngày trong tháng 3 của năm 2005
Giải pháp: để giải quyết vấn đề này chúng ta dùng hàm date()

Ví dụ:

6 – Tìm số ngày và số tuần trong năm

Ví dụ:

7- Tìm thứ của ngày
Câu hỏi: làm sao tìm thứ của một ngày nào đó

Ví dụ:

8- Chuyển thời gian Local ra thời gian GMT
Câu hỏi: làm sao chuyển đổi thời gian Local ra thời gian GMT (Greenwich Mean Time)
Giải pháp: để giải quyết vấn đề này chúng ta dùng hàm gmdate()

Ví dụ:

9-Chuyển đổi phút sang giờ
Câu hỏi: làm sao chuyển đổi mm sang thành hh:mm

Nguồn : zend.vn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s